Autoři vítězných projektů Zelené energie převzali šeky v hodnotě 5,6 mil. korun

Úvod » Média » Tiskové zprávy » Autoři vítězných projektů Zelené energie převzali šeky v hodnotě...

12. 5. 2010

Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník grantového řízení soustředil na 113 projektů využití obnovitelných zdrojů energie. Rada Zelené energie z nich vybrala 12 nejlepších, jejichž autorům poskytla grant v celkové hodnotě 5,6 milionů korun. Symbolické šeky dnes v Praze předali ředitel prodeje Strategickým zákazníkům ČEZ Prodej s.r.o Roman Klement, člen Rady Zelené energie a předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek, ředitelka komunikace Skupiny ČEZ Bohdana Horáčková, předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý a jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. a člen Rady Zelené energie Libor Kičmer.

„Obnovitelné zdroje jsou nedílnou součástí energetického mixu Skupiny ČEZ. I když jde o doplňkové zdroje, svou ohleduplností k životnímu prostředí patří k perspektivním zdrojů výroby elektřiny a tepla a chceme je i nadále podporovat. Projekt Zelené energie je jedním z příkladů, že se nám to daří,“ uvedla ředitelka komunikace Skupiny ČEZ Bohdana Horáčková.

Letos 5,6 milionů na rozvoj obnovitelných zdrojů

Výše finančního daru z Fondu Zelené energie odpovídala 28 GWh Zelené energie, kterou v loňském roce odebralo 1988 zákazníků – z toho 1864 domácností, 98 maloodběratelů z řad podniků a 26 velkoodběratelů. Od roku 2005 se jejich celkový počet zvýšil o 1622 zákazníky.

Největší finanční podporu letos získaly projekty z kategorie výzkum, na druhém místě se umístily projekty z oblasti osvěta, o zbytek financí se podělily projekty týkající se výstavby.

„V roce 2007 bylo z Fondu Zelené energie mezi 14 projektů rozděleno více než 4,3 milionu korun, v roce 2008 se počet podpořených projektů zvýšil na 15 a projekty získaly 5,6 milionů korun a v loňském roce bylo podpořeno 18 projektů za 8,6 milionů korun,“ připomněl specialista marketingové komunikace ČEZ a.s. David Ejem. “O granty je stálý zájem. Podle screeningového průzkum veřejného mínění z listopadu loňského roku prokázalo spontánní znalost značky Zelená energie plných 10 % dotázaných,“ dodal.

Vybrat ze 113 většinou kvalitních projektů několik nejlepších nebylo pro radu Zelené energie jednoduché. „Ceníme si velmi invence autorů jednotlivých projektů přinášet nová řešení, která mají šanci na úspěšnou realizaci. Jejich uplatnění v praxi dosud vždy vyšlo na výbornou,“ konstatoval předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý.

Zelenou dostala fytomasa, tepelná čerpadla a termofotovoltaické systémy

Finančního ocenění ve výši 984 000 Kč se dostalo projektu Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy, který připravil řešitelský tým Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. Z Prahy.

Největšího finančního ocenění ve výši 984 000 Kč se dostalo projektu Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy, který připravil řešitelský tým Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. Z Prahy. Projekt řeší novou technologii a technické vybavení pro přímé zpracování zemědělské fytomasy vhodné k energetickému využití na velkokoformátové brikety aniž by bylo nezbytné fytomasu předem drcením nebo šrotováním upravit na jemné částice.

„V zemědělství vzniká v současné době značné množství odpadní fytomasy vhodné k energetickému využití. Jde zejména o slámu obilovin a řepky, slámu z kukuřice, produkci travních porostů nebo biomasu z údržby krajiny. Významně se rozšiřují i plochy záměrně pěstované fytomasy pro energetické zpracování, jako je např ozdobnice nebo chrastice rákosovitá. Ekonomicky výhodná forma využití této energetické fytomasy je spalování při kombinované výrobě tepla a elektrické energie,“ vysvětluje za řešitelský tým Zdeněk Abrham.

Dostatečné množství cenově dostupných tvarovaných biopaliv umožní rozšířit využití biomasy k energetickým účelům v malých jednotkách do instalovaného výkonu 1 MW. Aplikace nové metody přinese významné snížení spotřeby energie a nákladů na výrobu. Vyhodnocení fyzikálních a energetických vlastností briket se uskuteční do 30. listopadu 2010 a celkového ekonomického přínosu do konce letošního roku.

Gymnázium Matyáše Lecha získalo finanční podporu na projekt zvyšování povědomí studentů i veřejnosti o obnovitelných zdrojích energie.

Druhou nevyšší finanční pomoc v hodnotě 750 000 Kč získala obec Srní na instalaci tepelných čerpadel, které zajistí tepelnou pohodu v základní a mateřské škole horské obce, kde topná sezóna trvá minimálně 9 měsíců v roce. Tepelná čerpadla nejen významně sníží náklady obce, ale jsou z hlediska ochrany přírody i vhodným řešení v lokalitě Národního parku Šumava.

Stejnou částkou 600 000 Kč mohou v průběhu letošního roku disponovat Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky ČVUT Praha a obec Bílá. V prvním případě poslouží na výzkum a vývoj termofotovoltaických systémů umožňujících kombinovanou přeměnu slunečního záření přímo na elektřinu a pomocí koncentrátorů i na energii tepelnou, v druhém případě na náhradu dosavadního vytápění akumulačními kamny v objektu obecního úřadu, mateřské školy a obecní knihovny za topení v automatickém kotli spalujícím dřevěné pelety.

Realizace ještě letos

Finanční granty na realizaci projektu je nutné vyčerpat v roce 2010. Jako v předchozích letech mohly i v loňském roce podávat žádost o příspěvek vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje.

Nejlepší projekty vybírala Rada Zelené energie složená z vědců, ekologů a odborníků na obnovitelné zdroje. Tvoří ji Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., vedoucí katedry elektroenergetiky FEL ČVUT (předseda Rady), RNDr. Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody, Čestmír Klos, redaktor týdeníku Euro, Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., vedoucí správy CHKO Český les, Ing. Roman Portužák, pověřený řízením odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.

Perspektiva obnovitelných zdrojů ve Skupině ČEZ

Využívání obnovitelných zdrojů považuje Skupina ČEZ za perspektivní, byť doplňkový způsob výroby elektřiny. S rozvojem využívání obnovitelných zdrojů počítá Skupina ČEZ i v dalším období. V následujících 15 letech má ČEZ připraveno až 30 miliard korun na investice do projektů v této oblasti. Ve svých záměrech počítá zejména s větrnou energetikou, biomasou a bioplynem. Z toho zhruba 20 miliard korun přijde na výstavbu nových větrných elektráren.

„Podle Akčního plán snižování emisí CO2 do roku 2020 počítáme se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh,“ uvádí Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.

Značka Zelená energie symbolizuje odpovědnost ke stavu životního prostředí a k využívání obnovitelných zdrojů. Zákazníci hlásící se k této značce za odběr Zelené energie připlácí k běžné ceně elektřiny symbolických 10 haléřů za kilowatthodinu, další desetník přidává ke každé odebrané kilowatthodině i Skupina ČEZ. Finanční prostředky plynou do fondu Zelená energie. Zelenou energii si mohou objednat zákazníci Skupiny ČEZ v celé ČR.

Do projektu Zelená energie Skupiny ČEZ se během tří let zapojilo na 200 firem. K  velkým odběratelům patří například Česká pobočka mezinárodní přepravní balíkové společnosti DPD, Building SP spol. s. r. o, ETA, Pivovar Rakovník, Telefonica O2, Komerční banka, Body Basic, s. r. o., DHL Express (Czech Republic) s. r. o. a Ski areál Špindlerův mlýn. Zelenou energii odebírají i Město Rakovník, ZŠ Svahová Karlovy Vary, ZOO a botanická zahrada Plzeň, ČSAD Semily, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, nebo hudební magazín Report. Největším odběratelem Zelené energie Skupiny ČEZ je společnost Pittsburgh Corning CR, s. r. o., působící v kláštereckém Průmyslovém parku Verne. Měsíčně spotřebuje 1,35 milionu kWh elektrické energie a ročně se tak její spotřeba pohybuje mezi 13–15 GWh

Martin Pavlíček, tiskový mluvčí / manažer komunikace střední Čechy

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: