Opeřenci se vrátili zpátky do volné přírody

Úvod » Média » Tiskové zprávy » Opeřenci se vrátili zpátky do volné přírody

9. 8. 2013

Hradec Králové, 8. srpna 2013 – Tři kalousi ušatí, káně lesní a dvě poštolky obecné se opět dočkali svobody. Po vyléčení v záchranné stanici byli z rukou zástupců sponzorů vypuštěni zpět do volné přírody. Opeřenci se dostali do stanice v zimním období z různých důvodů, někteří se zlomeninou křídla, která si vyžádala odborný lékařský zákrok, další utrpěli lehčí zranění při střetu s dopravními prostředky či při nárazu do jiné překážky. Jiní se v zařízení ocitli kvůli vyhladovění.

 Skupina ČEZ podporuje Záchrannou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka již několik let. Za prostředky od Nadace byl rozšířen celý areál Stanice na Pasíčkách a z grantu Zelené energie ve výši 1 milion korun pořízen speciální automobil na svoz zraněných zvířat.

„V letošním roce musím velmi poděkovat Skupině ČEZ a Nadaci ČEZ za podporu jedinečného repatriačního projektu „Návrat orla skalního do České republiky“.  Naše záchranná stanice se stále zvětšuje, snažíme se přilákat malé i větší návštěvníky. Pro děti a studenty pořádáme ekologické přednášky a několikadenní programy. Jsme jedna ze tří největších záchranných stanic v Čechách, počet vyléčených zvířat stále stoupá, ale s tím rostou i náklady na provoz, jsme proto vděčni za Vámi poskytnutou finanční pomoc,“ říká s úsměvem záchranář a jednatel Josef Cach.

„Ročně se u nás léčí a rehabilituje kolem 800 zvířat, zejména dravců a sov, veverek, ježků a dalších. Zvířata, která se po svém zranění nemohou vrátit zpět do volné přírody, máme v expozici v části, která je přístupná veřejnosti a je využívána pro ekologickou výchovu dětí a mládeže. Záchranná stanice volně žijících živočichů Pasíčka je zařízením neziskové organizace a její existence záleží hlavně na sponzorech“ upřesňuje Josef Cach.

Zraněná zvířata dopravujeme speciálními výjezdovými vozidly. Ta jsou vybavena zařízením potřebným pro poskytnutí prvotní péče a pro jednoduchý odchyt živočichů. Pro náročnější zásahy vyžadující k odchytu či přepravě speciální techniku slouží zásahové vozidlo, které je plně vybaveno. Vozidlo disponuje vystřelovací, vrhací, přehrazovací sítí, narkotizační puškou, řadou dalších odchytových pomůcek, teleskopickým žebříkem, slaňovacím vybavením, příslušenstvím k motorovému člunu, klecemi, přepravkami a další výbavou.

Společnost ČEZ dlouhodobě podporuje výstavbu a provoz areálu Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Významně přispěla na rekonstrukci centrálního objektu a poskytla finanční prostředky na nákup nového zásahového vozidla. V roce  2012 podpořila prostřednictvím Nadace ČEZ v rámci programu "podpora regionů" částkou 200 tisíc korun výstavbu nové venkovní učebny. Ta je umístěna na okraji expoziční části a návštěvníkům umožňuje pohled do výběhu s volně puštěnými zvířaty. V letošním roce byla částkou 207 tisíc korun podpořena výstavba voliéry pro orla skalního v rámci programu jeho navrácení do České republiky.

Vlastní areál Záchranné stanice volně žijících živočichů Pasíčka je ve spolupráci Pardubického kraje a řadou dalších sponzorů a subjektů budován poblíž obce Bor u Skutče.

Pracovníkům záchranné stanice se povedlo vybudovat zázemí pro zraněná zvířata a prostory pro život jedinců, kteří zůstávají trvale handicapovaní.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: