ČEZ v novém tisíciletí „srazil“ spotřebu pitné vody na polovinu

Úvod » Média » Tiskové zprávy » ČEZ v novém tisíciletí „srazil“ spotřebu pitné vody na...

17. 3. 2015

Praha, 17. března 2015 – Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách ČEZ, a. s., od roku 2001 vytrvale klesá. Zatímco jaderné zdroje loni „vypily“ o 65 % pitné vody méně, v klasických zdrojích šlo o úsporu ve výši 42 %. Celkově elektrárny ČEZ spotřebují o polovinu pitné vody méně ve srovnání s dobou před 14 lety. Vyplývá to z výstupů hospodaření s vodami v ČEZ, a. s.

vodní hospodářství - 2014Celkem 534 tisíc m3 pitné vody odebraly v roce 2014 výrobní provozy klasických elektráren společnosti ČEZ, a. s. Ve srovnání s více než 918 tisíci m3 v roce 2001 jde o 42% pokles. V jaderných provozech se od roku 2001 snížila spotřeba pitné vody dokonce o 65 % na 184,9 tisíc m3. Celkově je tak spotřeba pitné vody v klasických a jaderných elektrárnách ČEZ ve srovnání se stavem před čtrnácti lety na poloviční úrovni.

Spotřeba povrchové (technologické) vody v klasických elektrárnách klesla ve stejném období z 99,4 milionu m3 na 69,2 milionu m3, úspora tak činí 30,4 procenta.

Odběr povrchové (technologické) vody v jaderných elektrárnách sice stoupl o 60 % na 87,1 milionů m3, stalo se tak ovšem za průběžného růstu produkce elektřiny a tepla v Dukovanech a Temelíně na více než dvojnásobky hodnot z roku 2001.

„Voda je jednou z důležitých vstupních surovin pro výrobu, a proto optimalizaci její spotřeby věnujeme velkou pozornost. Vedle nesporného ekologického významu jde také o podstatný aspekt ekonomický,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize Správa ČEZ, a. s.

Průtočné chlazení se kvůli povaze provozů a využívaných technologií provádí pouze v elektrárnách Hodonín, Mělník a v teplárně Dvůr Králové. Celkem zde bylo v roce 2014 využito 364 milionů m3 vody pro průtočné chlazení.

Ochrana vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů v  elektrárnách ČEZ, a. s., se řídí zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a příslušnými navazujícími právními předpisy, platnými povoleními, popř. rozhodnutími vodoprávních úřadů a ustanoveními Řídící dokumentace ČEZ.

Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: