I v loňském roce přispěla Želina tradičně do energetického mixu

Úvod » Média » Tiskové zprávy » I v loňském roce přispěla Želina tradičně do energetického...

28. 1. 2015

Želina – Malá vodní elektrárna Želina na Kadaňsku dodala během roku 2014 do rozvodné sítě pomocí dvou Francisových turbín 937 MWh elektrické energie. Na výrobu stejného množství energie klasickou cestou by bylo zapotřebí 810 tun uhlí. Podle průtoku vody je maximální výkon elektrárny 450 kW.

Pohled na MVE Želina po skončené sanaci.

„Stejně jako každoročně jsme se potýkali s nestabilní výškou hladiny řeky Ohře. Nicméně vloni nám to ani tak nevadilo, neboť malá vodní elektrárna Želina

procházela zásadními změnami. Proto jsme ani nepočítali s tím, že bychom tradiční plán roční výroby 2 102 MWh splnili. Během prvního čtvrtletí totiž probíhala plánovaná výměna zastaralých generátorů a převodovek obou Francisových turbín a do normálního režimu se elektrárna vrátila až na konci dubna,“ říká Luboš Blahuš, technolog provozu Elektrárny Tušimice, do jejíž organizační struktury je „Želina“ zařazena.

Poté následovalo období, kdy výroba sice nestagnovala, ale už zase probíhaly další přípravné práce, v jejichž důsledku byla elektrárna opět odstavena. Prakticky od poloviny června do konce září procházela rozsáhlou sanací všech vnitřních i vnějších betonových částí. Její provoz byl tak omezen pouze pro napájení tepelné Elektrárny Tušimice surovou vodou potřebnou pro výrobu elektrické energie. Do svého normálního režimu se pak „Želina“ vrátila až na začátku října.

„Sanace se týkala veškerých vnějších betonových částí. Respektive byly vyspraveny vodou vymleté kaverny v přivaděči do Lomazického kanálu a z jeho dna se odstranily staré již nevyhovující betonové části, které zbytečně snižovaly průtok i množství vody. Všechny stěny byly po vyspravení ještě ošetřeny stříkaným betonem a dno vyšanováno do hladka. To samé čekalo i stěny, sloupy, dno a hráz nádrže, jíž je vháněna voda na dvě Francisovy turbíny. Nově je vybetonován celý límec nádrže a přivaděče, přes který byly položeny i nové lávky. Proběhla i výměna starých již zrezivělých česel za nové,“ dodal k tomu Luboš Blahuš.

Na výrobu 1 MWh je zapotřebí přibližně 900 kg uhlí. Od svého znovuzprovoznění v roce 1994 až do konce roku 2014 přitom dodala malá vodní elektrárna Želina do rozvodné sítě 44 849 MWh elektrické energie, což odpovídá 40 331 tuně uhlí. To představuje vlak s 1 008 vagony, tedy necelých 68 vlakových souprav, z nichž každá má 15 vagonů + lokomotivu, přičemž jeden vagon = 40 tun uhlí. Želina je tak smysluplným příspěvkem Skupiny ČEZ v energetickém mixu klasické, obnovitelné a jaderné energie.

Vyrobenou energii malou vodní elektrárnou Želina v letech 1995 až 2014 by za rok spotřebovalo cca 14 950 domácností, budeme-li brát průměrnou spotřebu elektrické energie v ČR 3 MWh na domácnost a rok. V Ústeckém kraji by stačilo 44 849 MWh energie všem domácnostem (330 981 obydlených bytů podle sčítání lidu 2011) na zhruba 3,5 dne.  

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední Čechy

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: