Informační centra

Úvod » O Zelené energii » Infocentra

Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna na Labi v Hradci Králové poskytují poutavý přehled o ekologicky čisté energii.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně zač

V září 2012 se otevřelo Regionální informační centrum v Solenicích, které slouží jako zázemí exkurzím do vodní elektrárny a hráze Orlík. Infocentrum nemá pevně stanovenou otevírací

Vodní dílo Štěchovice bylo budováno v letech 1938 až 1947. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká a 120 m dlouhá.

Expozice obsahuje mj. krajinný model území od Modravy po soutok Vydry a Křemelné, historické přístroje i modely vodních elektráren s aktivní simulací technologického procesu.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: