Informační centrum Obnovitelné zdroje

Úvod » O Zelené energii » Infocentra » Infocentrum Obnovitelné zdroje

Vypravte se na Hučák za obnovitelnými zdroji

Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna na Labi v Hradci Králové poskytují poutavý přehled o ekologicky čisté energii.

Jste příznivci technických památek? Rádi si hrajete s modely? A hledáte zábavu pro celou rodinu na některý z prázdninových dnů? Pak vám doporučujeme návštěvu vodní elektrárny Hučák s informačním centrem Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje energie. Obojí se nachází v historické budově na labském nábřeží v centru Hradce Králové, přirozeně a interaktivně seznamuje s principy a různými způsoby výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Své místo tu má i prezentace projektu Zelená energie Skupiny ČEZ, který je zaměřen na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů.

 

Technická rarita: téměř stoleté generátory

Vidět tři hučící generátory na vlastní oči je zážitkem nejen pro děti. (Foto Jakub Brožek)

Tři hučící generátory o průměru několika metrů napojené na vodní turbíny, které pohání proud řeky Labe, se točí uprostřed haly, kudy prochází návštěvníci elektrárny. Mladý průvodce Vladimír Hanuš musí mluvit hodně nahlas, aby jej všichni slyšeli. „O výstavbě vodní elektrárny Hučák na Labi v Hradci Králové se rozhodlo přesně před sto lety. Tehdy hradecké zastupitelstvo odstartovalo program regulace řek Labe a Orlice, které způsobovaly časté záplavy.

Mnoho z technologie, která byla dokončena v roce 1912, pracuje dodnes. Generátory jsou původní a jeden z nich dokonce ještě nemusel být ani převinut. To je opravdová rarita,“ vysvětluje nadšeně průvodce tam, kde se přímo před očima návštěvníků síla vodního proudu přeměňuje na elektřinu pro potřeby města.

 

Secesní skvost uprostřed Hradce Králové

Vodní elektrárna je nyní považována za secesní unikát na Labi. Tato architektonicky skvěle zvládnutá stavba vznikala v období, kdy charakteristickou tvář Hradce Králové začali utvářet architekti takového věhlasu, jakým byl například Jan Kotěra. (Foto archiv Skupiny ČEZ)

Čistě secesní budova elektrárny byla postupně doplněna modernistickými budovami, vše ale zapadá do úhledného stylu, v kterém bylo v prvních desetiletích dvacátého století vystavěno širší centrum Hradce Králové. Celý areál včetně přilehlého mostu prošel na začátku 90. let ukázkovou rekonstrukcí. Byly obnoveny původní omítky, ornamenty a barevnost budovy, osazeny věrné repliky osvětlení mostu a zřízeno atraktivní noční osvětlení. Interiér zároveň odpovídá potřebě návštěvnického komfortu.

Labská elektrárna je nejen zajímavou kulturní památkou, kterou chrání stát, ale nyní také sídlem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. a místem setkávání rozšiřujícího se okruhu zájemců o obnovitelné zdroje energie. Skupina ČEZ zde letos zřídila interaktivní informační centrum se zajímavým programem, ukázkami různých technologií výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie a s pestrými možnostmi „osahat“ si modely různých zařízení.

 

Čtvero čistých zdrojů energie

Hned vedle šaten si návštěvníci mohou prohlédnout funkční tepelné čerpadlo. (Foto Jakub Brožek)

Prohlídka informačního centra začíná v šatnách u funkčního tepelného čerpadla. Každý návštěvník má možnost sledovat vstupní a výstupní teplotu a v praxi si ověřit, že čerpadlo skutečně využívá tepelnou energii venkovního vzduchu či vody k vytápění a ohřevu užitkové vody. Dominantním prvkem celého komplexu je kinosál s velkoplošnou projekcí na plátno 12 x 3 metry a dokonalým zvukovým systémem. V něm návštěvníky doslova vtiskne do sedadel film o obnovitelných zdrojích energie na motivy skladby Čtvero ročních období od Antonia Vivaldiho, a to v úpravě a zároveň za hereckého přispění známého dirigenta Varhana Orchestroviče Bauera.

„Informace o obnovitelných zdrojích energie a názorné ukázky v naší expozici nejvíce využívají školy při svých exkurzích. Máme pro ně připravenou i plně vybavenou učebnu, laboratoř a internetové připojení. Již se tu vystřídaly skupiny žáků od nejmenších z prvních ročníků základních škol až po středoškoláky,“ říká průvodce Vladimír Hanuš. „Ale jsem si jist, že se tu na výletě „vyřádí“ i rodiny s dětmi.“

 

Interaktivní ráj pro děti i dospělé

Mezi informačními panely je k vidění mnoho zajímavých modelů. Jedním z nich je model samonatáčecího solárního panelu, který zaujme nejen dětské návštěvníky. (Foto Jakub Brožek)

Expozice pokračuje ukázkou různých druhů vodních turbín od známé Kaplanovy, přes Peltonovu až po Francisovu a modely větrných mlýnů a větrných pil s odborným výkladem a možností vyzkoušet si jejich funkci. A v druhém patře objevíte – a ještě spíše vaše děti - opravdový poklad! Skupina ČEZ zde představuje jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie velmi netradičním způsobem. Kromě informačních tabulí ke každému druhu energie – slunci, vodě, větru a biomase – věnováno několik názorných ukázek.

Tak například se tu nabízí první funkční model větrného tornáda v České republice, několik modelů větrných elektráren, autíčka a vláčky na solární pohon, která rozpohybujete namířenou svítilnou, model domku s fotovoltaickými panely a solárním ohřevem teplé vody na slunce, skutečný solární panel, který se samočinně otáčí za sluncem, nebo třeba řez skutečným kotlem na biomasu. Velmi zajímavý je model vlnové elektrárny, která získává elektrickou energii přeměnou kinetické energie vln. Nechybí ani zábavné počítačové hry na téma obnovitelných zdrojů energie.

Vodní elektrárna Hučák a informační středisko Skupiny ČEZ o obnovitelných zdrojích energie tvoří unikátní komplex, kde mohou malí i velcí návštěvníci získat podrobný přehled o tom, jak se vyrábí elektřina z obnovitelných zdrojů energie. „Na myšlenku přiblížit výrobu energie z ekologicky čistých zdrojů nás přivedla expanze výroby této energie. Obnovitelné zdroje a výroba elektřiny z nich se již staly nedílnou součástí moderní společnosti,“ uvedl generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Josef Sedlák.

 

Informační centrum Obnovitelné zdroje

Infocentrum je otevřeno pro veřejnost denně od 9.00 – 16.00 hodin.

Návštěvu větších skupin (nad 10 osob) je důležité předem telefonicky nahlásit. Skupiny si mohou objednat průvodce, který jim poskytne pestřejší zážitky z prohlídky prostřednictvím svého výkladu.

Prohlídky malé vodní elektrárny se konají pravidelně každou sobotu a neděli ve 14 hodin v doprovodu průvodce. Ve dnech státních svátků začínají prohlídky rovněž ve 14:00. V jiné dny jsou exkurze pouze na objednání.

NOVINKA: Víkendové exkurze do elektrárny jsou prodlouženy na 45 min s tím, že před samotnou exkurzí je v IC promítán nový film Malé vodní elektrárny na Labi (v délce trvání 20 min).

Adresa

Informační centrum Obnovitelné zdroje
Křižíkova 233
500 03 Hradec Králové

Tel.: 492 110 160, 492 112 611, 725 781 564, 725 781 565
E-mail: infocentrum.oze@cez.cz

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: