Obnovitelné zdroje energie

Úvod » O Zelené energii » Obnovitelné zdroje energie

V podmínkách České republiky se využívají obnovitelné zdroje jako voda, vítr, slunce a biomasa. Mezi obnovitelné zdroje se obecně dále řadí také geotermální energie, energie přílivu nebo vlnobití, skládkový plyn, bioplyn, energie vzduchu a půdy.

Voda

Vodní elektrárny jsou v současnosti dominantním zdrojem energie z obnovitelných zdrojů v České republice. V roce 2014 vyrobily více než 2 miliardy kWh elektřiny a pokryly spotřebu více než 600 tisíc domácností.

Skupina ČEZ v současnosti provozuje široké spektrum různých typů vodních elektráren – od přečerpávacích (např. Dlouhé Stráně I) přes velké s výkonem přes 10 MW (např. Orlík) až po malé vodní elektrárny s výkonem do 10 MW (např. Čeňkova pila).

Kromě toho, že se podílejí na výrobě energie z obnovitelných zdrojů, mají vodní elektrárny i další důležitou funkci – jejich výroba pokrývá zvýšenou spotřebu elektřiny v určitých obdobích dne (v energetických špičkách), protože je lze snadno spouštět podle aktuální potřeby.

Biomasa

Jde o organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy, která je spalována ve speciálním provozech nebo spoluspalována s uhlím v klasických tepelných elektrárnách. Díky spoluspalování biomasy dochází k úsporám nenahraditelného fosilního paliva, navíc se snižují škodlivé emise oxidů síry. Pro energetické účely se využívá buď odpadní biomasa (dřevní štěpka z lesů, odpad z papíren apod.) nebo biomasa v podobě speciálních rychle rostoucích plodin pěstovaných speciálně pro účely spoluspalování.

Biomasa je v podmínkách České republiky velmi perspektivním obnovitelným zdrojem energie. Zatímco využitelná kapacita vodních toků pro získávání energie je již téměř vyčerpána a pro využití větru nemáme tak dobré podmínky jako jiné evropské země, biomasu lze využít ve všech moderních tepelných elektrárnách. V roce 2011 bylo ve výrobnách Skupiny ČEZ v České republice vyprodukováno více než 270 milionů kWh elektřiny.

Vítr

Česká republika nemá pro využití energie větru tak dobré podmínky jako jiné evropské (zejména přímořské) státy. Z toho důvodu se i na výrobě „ekologické elektřiny“ podílejí větrné elektrárny jen malou částí. Výstava větných elektráren je vhodná v oblastech s nadmořskými výškami zpravidla nad 600 m. Skupina ČEZ provozuje v současnosti v České republice větrné elektrárny v lokalitách Janov a Věžnice.

Slunce

Slunce je hlavním energetickým zdrojem pro naši planetu. Skupina ČEZ provozuje v České republice celkem 13 fotovoltaických elektráren. Celkový instalovaný výkon těchto zdrojů činí více než 125 MW.

Vypravte se na Hučák za obnovitelnými zdroji

Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna na Labi v Hradci Králové poskytují poutavý přehled o ekologicky čisté energii.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: