Osvěta

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta

Jméno žadatele: Základní škola praktická

Vytvoření specializované multimediální učebny environmentální výchovy pro názornou prezentaci ekologické problematiky v rámci výuky i volnočasových aktivit.

Výše daru: 200 000 Kč
Jméno žadatele: Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře

Prezentace informací o energetických plodinách a jejich vztahu k ekologii. Praktická ukázka 32 druhů rostlin a dřevin nejběžněji využívaných pro energetické potřeby.

Výše daru: 5 500 Kč
Jméno žadatele: EKOINFOCENTRUM (EIC)

Semináře a exkurze pro veřejnost, odbornou veřejnost a úřady s cílem rozvíjení energetické soběstačnosti obcí, farem a domů.

Výše daru: 250 000 Kč
Jméno žadatele: Agentura Koniklec

Cílem projektu je seznámit studenty, žáky i širokou veřejnost s významem úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

Výše daru: 250 000 Kč
Jméno žadatele: Svazek obcí Zelené energie

Cílená informační kampaň na rozšíření informací a znalostí v oblasti využívání větrné energie a čerpání národních a evropských podpůrných grantů.

Výše daru: 100 000 Kč
Jméno žadatele: Středisko volného času KLUBKO Staré Město

Výukové programy pro základní a střední školy zaměřené na recyklaci odpadu a obnovitelné zdroje energie s praktickými ukázkami.

Výše daru: 400 000 Kč
Jméno žadatele: Občanské sdružení

Praktická výuka alternativních zdrojů energie a topných systémů v Mezinárodní škole obnovy venkova.

Výše daru: 300 000 Kč
Jméno žadatele: Integrovaná střední škola energetická

Vybudování tepelného čerpadla a větrné elektrárny pro praktickou výuku studentů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie.

Výše daru: 365 000 Kč
Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: