Ekologie hravě

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » Ekologie hravě

Multimediální ekologická učebna v Bílině

Grant Rady Zelené energie pomáhá dětem v základní praktické škole

Hana Jůdová se svými žáky v ekologické učebně, která byla zřízena za podpory Fondu Zelené energie. (foto Jakub Brožek)

Hana Jůdová se svými žáky v ekologické učebně, která byla zřízena za podpory Fondu Zelené energie. (foto Jakub Brožek)

Děti ze základní praktické školy v Bílině se pravidelně vydávají na vycházky do okolní přírody, pozorují její život a fotografují zajímavé rostliny a živočichy. Při svých vycházkách se učí základům péče o životní prostředí a krajinu a seznamují se s různými druhy obnovitelných zdrojů energie. Po návratu do školy se se svými spolužáky dělí o své dojmy prostřednictvím dataprojektoru, počítače nebo prezentací vytištěných barevnou tiskárnou. Skenují nasbírané materiály či ručně malované obrázky a popisy přírody. Pokročilejší z dětí je mohou také zpracovávat v grafickém softwaru.

To vše umožnilo nedávné zřízení specializované multimediální učebny environmentální výchovy, na kterou poskytl peníze Fond Zelené energie Skupiny ČEZ. Učebna slouží všem dětem pro vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí. Využívá ji všech sto sedmdesát žáků školy – každá třída má ve svém rozvrhu hodiny věnované životnímu prostředí, samozřejmě přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Děti spontánně chrání přírodu

„Prvotním impulsem pro vznik projektu byl spontánní zájem dětí o ochranu životního prostředí,“ říká učitelka bílinské školy a správkyně učebny Hana Jůdová. „Při výletě na přírodní památku Bořeň si všimly velkého množství odpadků po cestě a samy chtěly oblast vyčistit. Rozhodně jsme jim nebránili a ve spolupráci s MÚ Bílina jsme zorganizovali brigádu a vyčistili turistické cesty a tábořiště od odpadků.“ Žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, kterým praktická škola poskytuje zvláštní péči a vzdělání, mají velmi dobrý vztah k přírodě a životnímu prostředí. Děti se účastní besed o kroužkování ptáků, besedují s odborníky na téma ochrany životního prostředí a seznamují se i s přírodou jiných zemí. „Je to pro ně ohromně zajímavé, naše děti jsou k přírodě velmi vnímavé. Moderní technika nám v tom ještě pomůže a přiblíží dětem věci, které by jinak vidět a poznat nemohly,“ vysvětluje Hana Jůdová.

Z grantu Zelené energie byly pořízeny dva dataprojektory, dvě promítací plátna, dva notebooky, digitální fotoaparát a tiskárna se skenerem a kopírkou, dvanáct žákovských stolků a židlí, multimediální stůl, dva pojízdné stolky a obrazový materiál. Technika slouží nejen při výuce v běžných hodinách při zařazování průřezového tématu environmentální výchovy, ale i při aktivitách dětí ve volném čase organizovaných školou, například na příměstských táborech. Již na letošním letním táboře měli děti možnost shlédnout první multimediální prezentace o obnovitelných zdrojích energie. Vedoucí promítali dětem záběry z přírody a ty zase prezentovaly formou „projektů“ zajímavé poznatky z okolí tábora.

Chceme odstraňovat handicapy

Projekt „Ekologie hravě“, jehož součástí je nově zřízená učebna, si klade za cíl zpřístupnit moderní a zábavnou formou nové trendy ekologické východy dětem s různým stupněm mentálního postižení. Využití moderní techniky jim pomůže zapojit se aktivněji a překonat jejich handicap. Multimediální učebna podle Hany Jůdové pomáhá při výuce odstraňovat informační a komunikační deficit dětí a motivovat je k učení.

Škola pořádá soutěžní výstavu výtvarné výchovy a pracovního vyučování pro všechny speciální a praktické základní školy z okresu Teplice na téma „Příroda a čtyři roční období“. „Jsme také součástí projektu Les ve škole, škola v lese, pro který bude multimediální učebna skvělým zázemím,“ doplňuje široké spektrum ekologických aktivit Hana Jůdová. A aby toho nebylo dost, bílinští jsou zapojeni do projektů ekologického sdružení Tereza a sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.. Sami organizují soutěže s ekologickou tematikou i pro ostatní školy okresu Teplice. Multimediální učebna ekologické výchovy je tak využita v maximální míře.

Základní školu praktickou v Bílině navštěvují převážně žáci ze sociálně slabších rodin a silné zastoupení zde mají etnické menšiny. Některé děti bydlí v internátu a třídy mají okolo deseti žáků, takže učitelé se mohou žákům věnovat více individuálně než v běžné škole. „Je důležité, aby se děti v naší škole co nejvíce seznamovaly s ochranou životního prostředí. Multimediální učebna posune naši výuku na vyšší úroveň a bude motivovat žáky,“ uzavírá Hana Jůdová.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: