Energetické plodiny a my

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » Energetické plodiny a my

Představení projektu podpořeného z fondu Zelené energie

Název projektu: Energetické plodiny a my
Název organizace: Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře
Řešitel projektu: Radoslav Kacerovský
Získané prostředky: 5 500 Kč
Web: http://www.szestabor.cz/botanicka/

Energetické plodiny v botanické zahradě

Radoslav Kacerovský, řešitel projektu. (Foto Jakub Brožek)

Radoslav Kacerovský, řešitel projektu. (Foto Jakub Brožek)

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře představuje svým návštěvníkům mimo jiné rostliny využitelné pro získávání energie spalováním biomasy. Její projekt „Energetické plodiny a my“ je názornou ukázkou třiceti dvou nejběžnějších druhů rostlin a dřevin, které se pěstují se záměrem jejich energetického využití. Z prostředků grantu Rady Zelené energie budou tyto plodiny označeny a doplněny informační tabulí s vysvětlením, jak vše funguje. Projekt bude prezentován také na internetu, kde se návštěvníci dozví další podrobnosti o představených plodinách.

Ve sbírce táborské botanické zahrady jsou kromě jiného líska, rychle rostoucí topoly a vrby, topolovka, len, křídlatka, miskantus, čičorka, světlice, pupalka či pelyněk. Všechny se pro svoji rychlost růstu a tudíž i velký objem využitelné biomasy používají při spalování biomasy v kotlích tomu uzpůsobených elektráren a kotelen.

Zajímavou energetickou rostlinou je ostropestřec mariánský.  Ten je jinak znám jako léčivá rostlina podporující činnost jater. Pochází ze Středomoří a u nás se divoce v přírodě vyskytuje jen řídce.

Na činnost botanické zahrady, která je zřízená v centru Tábora při Vyšší odborné a Střední zemědělské škole, jsme se zeptali vedoucího projektu Radoslava Kacerovského:

Snažíme se zahradu co nejvíce otevřít lidem a chceme, aby byla běžnou součástí jejich životů a kultury města. Proto se kromě běžného rozšiřování sbírek a péče o ně zaměřujeme na zajímavé doplňkové akce, které mají vztah k naší současnosti. Každým rokem vyhlašujeme soutěž Táborský strom roku, v zahradě se snažíme vytvořit nové zajímavé expozice  a doplňujeme zajímavé druhy rostlin.

Proč jste spustili akci „Energetické plodiny a my“?

Je to zajímavý fenomén. Rostliny a dřevní odpad pomáhají šetřit energii a nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji. Téma je čím dál populárnější, chceme jej tedy i my názorně přiblížit lidem. Navíc, již máme sbírku přadných rostlin, sbírku rostlin vhodných pro výrobu barev, a nyní tedy přišly na řadu také energetické plodiny.

Botanická zahrada ukazuje energeticky využitelné plodiny

Označení rostlin a informační tabuli podpořil grant Zelené energie

V táborské botanické zahradě při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole si může každý prohlédnout úctyhodnou sbírku třiceti dvou různých druhů rostlin a dřevin, které lze využívat pro vytápění nebo získávání elektrické energie spalováním biomasy. Z prostředků grantu Rady Zelené energie budou tyto plodiny nově označeny a doplněny informační tabulí s vysvětlením, jak vše funguje.

Projekt „Energetické plodiny a my“ je součástí unikátního hospodářského systému, který v ucelené formě návštěvníkům ukazuje skupiny rostlin, které využívali lidé ke svému života již odpradávna. Je zde například sbírka přadných rostlin, tedy rostlin používaných k výrobě textilií, nebo také rostlin, které se dříve běžně používaly k barvení.. Tento hospodářský systém prošel po sto letech obnovou a nyní je jeho součástí 28 skupin hospodářsky využitelných rostlin.

Botanická zahrada je umístěna v centru města Tábora a několikrát byla vystavena ohrožení opětovného obnovení silnice, která přes ní vedla 15 let „Zahrada byla veřejností ubráněna a myslím, že jsou za to obyvatelé Tábora i její návštěvníci rádi. Nyní se snažíme botanickou zahradu obnovit a zvelebit pro širokou veřejnost,“ říká Radoslav Kacerovský, jenž botanickou zahradu vede.

Líska, topoly a pelyněk pro spalování biomasy

Zlatobýl kanadský (solidago canadensis) je jednou z rostlin, které patří mezi energetické plodiny. (Foto Radoslav Kacerovský)

Zlatobýl kanadský (solidago canadensis) je jednou z rostlin, které patří mezi energetické plodiny. (Foto Radoslav Kacerovský)

Sbírka energetických plodin bude prezentována na internetu, kde se návštěvníci dozví další podrobnosti o představených plodinách, a sdružení vydá také tiskovou zprávu pro regionální i celostátní média.

Ve sbírce energetických plodin táborské botanické zahrady jsou kromě jiného líska, rychle rostoucí topoly a vrby, topolovka, len, světlice, miskantus, křídlatka, šťovík, pupalka či pelyňek. Všechny se pro svoji rychlost růstu a tudíž i velký objem využitelné biomasy používají při spalování biomasy v kotlích tomu uzpůsobených elektráren. Zajímavou energetickou rostlinou je podle Radoslava Kacerovského ostropestřec mariánský. Ten je jinak znám jako léčivá rostlina podporující činnost jater. Pochází ze Středomoří a u nás se ve volné přírodě vyskytuje zplaněle jen řídce.

Energetické plodiny jako zajímavý fenomén

Proč táborští spustili akci „Energetické plodiny a my“? „Je to zajímavý fenomén. Rostliny a dřevní odpad pomáhají šetřit energii a nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji. Téma je čím dál populárnější, chceme jej tedy i my názorně přiblížit lidem,“ vysvětluje Radoslav Kacerovský. „Rostlin a dřevin využitelných k energetickým účelům je mnohem více, praktické využití však zatím nachází pouze několik z nich."

Botanická zahrada při zemědělské škole se snaží co nejvíce otevřít veřejnosti a její provozovatel se snaží o to, aby byla běžnou součástí života a kultury regionu. Proto kromě běžné péče o zahradu a rozšiřování sbírek organizuje zajímavé doplňkové akce, které mají vztah k současnosti. Sdružení na ochranu botanické zahrady každým rokem vyhlašuje anketu Táborský strom roku a v zahradě je podle sto let staré koncepce vyhrazeno několik částí pro vytváření původních biotopů Krkonoš, Šumavy a dalších zajímavých regionů České republiky. Sdružení také sleduje kácení dřevin a zásahy do zeleně na území města Tábora a nově také pomáhá na území Tábora vysazovat stromy.

Obnovitelné zdroje ulehčují životnímu prostředí

Botanická zahrada nedávno doplnila nový informační systém, byla propagována v rámci projektu Botanická zahrada – zelená perla v srdci Tábora, doplnila velké množství nových rostlin a dřevin a za celkovou revitalizaci byla jako jeden z nejlepších ekologicky zaměřených projektů roku 2004 oceněna společností Ford Motor Company.

„Naším cílem je v rámci skupiny energetických rostlin představit návštěvníkům zahrady ucelenou skupinu rostlin a dřevin, které „ulehčují“ životnímu prostředí,“ vysvětluje Radoslav Kacerovský. „Spalování biomasy je stále rozšířenějším způsobem vytápění a získávání elektrické energie a může významně přispět k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na její celkové produkci. Chceme napomoci pozitivnímu vnímání tohoto alternativního zdroje energie a zároveň upozornit veřejnost na to, aby se začala vážněji zabývat současným způsobem hospodaření s energiemi. Je to perspektivní šance i pro mnoho zemědělců.“

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: