Energeticky soběstačná obec, farma, dům

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » Energeticky soběstačná obec, farma, dům

Představení projektu podpořeného z fondu Zelené energie

Název projektu: Energeticky soběstačná obec, farma, dům
Název organizace: Ekoinfocentrum (EIC)
Řešitel projektu: Ing. Jana Kotoučková
Získané prostředky: 250 000 Kč
Web: www.ekoinfo.ecn.cz

Ekologická osvěta na Vysočině

Ing. Jana Kotoučková, vedoucí Ekoinfocentra v Jihlavě

Ing. Jana Kotoučková, vedoucí Ekoinfocentra v Jihlavě

Ekoinfocentrum funguje v Jihlavě již čtyři roky a poskytuje poradenství pro životní prostředí, vzdělává laickou a odbornou veřejnost i zástupce veřejné správy. Je součástí Sítě ekologických poraden a jejího projektu Zelené úřadování, který podporuje energetické úspory.

Rada Zelené energie udělila jihlavskému Ekoinfocentru grant na pořádání seminářů a exkurzí s cílem rozvíjet energetickou soběstačnost obcí, farem a domů. Proběhnou přednášky pro představitele obcí na téma „soběstačná obec“, jejichž hlavními partnery budou sdružení Ekowatt a Energetická agentura Vysočiny. Ekoinfocentrum dále připravuje přednášky pro širokou veřejnost a zemědělce Vysočiny na téma „soběstačný dům, soběstačná farma“.

Záběr Ekoinfocentra je poměrně široký, regionálně pokrývá celou Vysočinu a pracuje jak s širokou veřejností, tak cíleně s jednotlivými skupinami jako jsou např. biozemědělci, mateřská centra, školy a představitelé veřejné správy.

Jak funguje občanské sdružení Ekoinfocentrum Jihlava nám řekla jeho vedoucí Ing. Jana Kotoučková:

Začínali jsme jako sekce ZO ČSOP Jihlava, zaměřeného na ochranu přírody, nyní coby samostatná ZO ČSOP se soustřeďujeme na osvětu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Dále radíme lidem ve věcech zdravé a šetrné výživy a propagujeme ji i ekologické a energeticky úsporné hospodaření. V rámci projektu ESF máme také poradnu pro pasivní domy, kde poradce, specialista pomáhá v orientaci na nízkoenergetické stavění a energetické úspory.

Můžete uvést nějaký příklad energeticky soběstačné obce?

Ano, v létě zorganizujeme exkurzi do Kněžic ve východních Čechách, kde mají již v podstatě uzavřený soběstačný energetický systém – obec je zásobována elektřinou z bioplynové stanice a topí se biomasou.

Je Vysočina nějak specifická v možném využití obnovitelných zdrojů?

Máme tu větší množství lesů, takže můžeme lépe využít spalování biomasy. Velkou budoucnost tu má také zpracování biologického odpadu na bioplyn. Na Vysočině je mnoho pastevních ploch, a tedy i živočišných odpadů. Biologický odpad z jatek se dá velmi dobře využít k výrobě energie v bioplynových stanicích.

Ekoinfocentrum motivuje obce a farmáře k šetření energií

Jana Kotoučková, řešitelka projektu podpořeného Zelenou energií a ředitelka Ekoinfocentra v Jihlavě. (foto Jakub Brožek)

Semináře pro představitele obcí a farmáře z Vysočiny jsou zaměřeny na energetickou soběstačnost a byly podpořeny Zelenou energií

Ekoinfocentrum se sídlem v Jihlavě uspořádalo v letošním roce sérii seminářů pro představitele obcí, soukromé rolníky i laickou veřejnost o obnovitelných zdrojích energie a jejích úsporách. Semináře byly uspořádány s cílem rozvíjet energetickou soběstačnost obcí, farem a domů. Hlavními partnery přednášek byly sdružení Ekowatt a Energetická agentura Vysočiny.

„Starosty a členy zastupitelstev seznamujeme s různými metodami snížení energetické náročnosti jejich obce od jednoduchého zateplení až po využívání bioplynu pro získávání elektřiny či vytápění,“ říká vedoucí projektu Jana Kotoučková. „Farmáře a majitele soukromých domů seznamujeme s metodami zvyšování energetické soběstačnosti jejich objektů.“

Důležitou součástí programu podpořeného penězi z grantu Zelené energie jsou exkurze do obcí, kde již ve větší míře využívají obnovitelných zdrojů energie. Farmáři z Vysočiny již takto navštívili rakouského biozemědělce Romana Liebharta na jeho ekofarmě Biohof Liebhart a nedalekou farmu Bishof, které jsou příkladem komplexního využívání obnovitelných zdrojů energie a důsledné ohleduplnosti vůči přírodě. „Viděli jsme v praxi solární kolektory na ohřev vody i na výrobu elektřiny, farmářovo auto na elektřinu, traktory poháněné lisovaným olejem ze lničky seté,“ popisuje exkurzi Jana Kotoučková.

Vzorem je energeticky soběstačná obec

Další exkurzi chystá Ekoinfocentrum do Kněžic u Nymburka, první ekologicky soběstačné obce v Česku. Tato obec ve středních Čechách již má vybudovaný soběstačný energetický systém – obec je zásobována elektřinou z bioplynové stanice a vytápění je zajištěno spalováním biomasy. „Jsme v kontaktu s touto obcí a chceme to, čeho dosáhla, sdělit představitelům dalších obcí a široké veřejnosti,“ říká Jana Kotoučková.

Kněžice jsou ojedinělým projektem obce žijící v souladu s životním prostředím. Jediným odpadem ze všech technologií zajišťujících energii pro obec se 148 domy je kvalitní hnojivo pro zemědělskou výrobu. Energii dodávají výhradně obnovitelné zdroje. Dříve bylo vše jinak: v domech se topilo uhlím, splaškové vody z žump a nedaleké farmy byly nebezpečím pro kanalizaci. Stačilo ale rozhodnutí žít důsledné v souladu s životním prostředím a několik let práce volených zástupců a z obce se stala čistá a energeticky soběstačná komunita.

Vysočina má velké možnosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Na přednášky a exkurze navázalo poradenství v oboru hospodaření energiemi se zaměřením na obce a na soukromě hospodařící zemědělce. Téma energetických úspor tedy pokračuje při osobních konzultacích a na internetových stránkách. Ekoinfocentrum v rámci projektu otevřelo informační středisko s informacemi o obnovitelných zdrojích energie a jejích úsporách. Zveřejnilo také informační inzerát v regionálních novinách.

Podle vedoucí projektu Jany Kotoučkové je Vysočina specifická v možném využití obnovitelných zdrojů tím, že je zde větší množství lesů než v jiných krajích, takže je možné lépe využít spalování biomasy. Velkou budoucnost tu má také přeměna biologického odpadu na bioplyn. Na Vysočině je mnoho pastevních ploch, a tedy i živočišných odpadů. Biologický odpad z jatek se dá velmi dobře využít k výrobě energie v bioplynových stanicích.

Ekoinfocentrum v Jihlavě pracuje 5 let a poskytuje poradenství pro životní prostředí, vzdělává laickou a odbornou veřejnost i zástupce veřejné správy. Je součástí Sítě ekologických poraden a jejího projektu Zelené úřadování, který podporuje energetické úspory.

Pestré aktivity ekologických aktivistů

Záběr Ekoinfocentra je poměrně široký, regionálně pokrývá celou Vysočinu a pracuje jak s širokou veřejností, tak cíleně s jednotlivými skupinami jako jsou soukromí zemědělci, ekologové a představitelé veřejné správy. „Pracujeme pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody jako ekoporadna a organizace zajišťující vzdělávání a osvětu veřejnosti i odborné veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje, jehož součástí je i ochrana životního prostředí. Dále radíme lidem ve věcech zdravé a šetrné výživy a propagujeme ji,“ popisuje činnost Ekoinfocentra jeho vedoucí Jana Kotoučková

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: