Energie lidé a ŽP

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » Energie lidé a ŽP

Jak šetřit energií?

Studenti z projektu Živly na jednom z víkendových setkáních.

Studenti a studentky z celé republiky se účastní vzdělávacího projektu Agentury Koniklec, který podpořila Zelená energie

Letošní ročník vzdělávacího programu Energie, lidé a životní prostředí Agentury Koniklec je v plném běhu – studenti pracují v rámci jednotlivých modulů na svých samostatných projektech, připravují mediální výstupy a možná už začínají i s přípravami závěrečných zpráv. V rámci čtyřletého projektu Živly tentokráte přišla řada na živel Oheň, a tedy přeneseně energii vůbec. Studenti a studentky ze škol po celé České republice jsou tak kreativní formou seznamováni s obnovitelnými zdroji energie a nejrůznějšími možnostmi energetických úspor. Projektu, podpořeného v letošním roce i grantem Rady Zelené Energie, se každoročně účastní více než šedesát studentů mezi 13 a 17 lety, kteří projdou náročnými výběrovými řízeními ve školách a okresech.

Na vybrané studenty pak v průběhu roku čeká množství aktivit a nejrůznějších povinností, které jim umožní dozvědět se mnoho nového o obnovitelných energetických zdrojích a možnostech úspor, ale zároveň získat i tolik potřebnou osobní zkušenost. Významné jsou ale jistě i jiné, obecné „přínosy“ – studenti se tak „mimochodem“ učí i samostatnému řešení úkolů, práci v kolektivu či např. kontaktu s médii.

V domácnosti i přírodě

Od března se již účastníci Živlů naplno věnují svým projektům. Každý měsíc získávají osobní zadání, vlastní projekt, kterému se následujících několik týdnů věnují a jehož výsledky popisují v pravidelných měsíčních zprávách. V letních měsících jsou v rámci tří modulů řešeny rozsáhlejší prázdninové úkoly: Energie v domácnosti, Energie v přírodě a Energie a právo na informace. Letošní ročník se nese ve znamení úspor energie, studenti tak například měří spotřebu v domácnostech a za využití nabytých vědomostí a rad odborných konzultantů navrhují úsporná řešení. Pozornosti se dostává i obnovitelným zdrojům energie, někteří účastníci přicházejí s návrhy na instalaci alternativních zdrojů, jiní pak propočítávají optimalizaci energetických výdajů na dopravu. Zajímají se o dopad získávání energie na životní prostředí a aktivně se snaží prosazovat právo na informace.

Důležitou součástí každého ročníku jsou i nejrůznější prezentační a mediální výstupy. Každého účastníka Živlů čeká v měsíci říjnu veřejná prezentace výsledků samostatného úkolu, samozřejmostí je pak účast na panelových diskusích či společných workshopech. Studenti připravují výstavy a na školách a ve svém okolí působí jako svého druhu „vyslanci“, kteří příbuzné, učitele, spolužáky, ale i jiné zájemce seznamují se získanými poznatky a vědomostmi. Nezbytnou součástí programu jsou mediální výstupy, jejichž prostřednictvím se o zkoumané tématice dozvídají i lidé jinak nezainteresovaní.

Cíl: do regionů a zahraničí

„V příštích letech bychom se chtěli pokusit o to, aby se nám podařilo prohloubit spolupráci s krajskými ekocentry, jednotliví účastníci a absolventi programu by mohli v rámci krajů lépe spolupracovat na různých projektech. Ve Středočeském kraji bychom chtěli vybudovat školící centrum a cílem jsou samozřejmě i užší kontakty do zahraničí,“ uvádí Václav Bratrych, který se vzdělávacím projektům v Agentuře Koniklec věnuje už 14 let. Každoročně se obměňuje přibližně třetina účastníků Živlů, mnozí tak v průběhu čtyř let projdou celým programem – poznají Zemi, Vodu, Oheň i Vzduch. Někomu by se mohlo zdát podivné, že chtějí v takto náročném a vyčerpávajícím projektu setrvávat, Živly ale nepřinášejí jen suchopárné informace a od praxe odtržené údaje, ale naopak umožňují aktivním mladým lidem získávat užitečné vědomosti přímo v terénu a okamžitě vidět praktické výsledky. Na workshopech, víkendových setkáních a při práci v modulech samozřejmě vznikají i mnohá přátelství.

Na podzim Oheň vrcholí

V podzimních měsících bude letošní kolo Živlů vrcholit. Kromě již zmiňovaných říjnových prezentací čeká účastníky workshop a teoretické zkoušky. V listopadu pak musí každý student, který chce své roční působení úspěšně zakončit, odevzdat rozsáhlou Závěrečnou zprávu, jež musí splňovat náročné požadavky odborných hodnotitelů. Přípravy vrcholí, dopisují se poslední články do školních či regionálních časopisů, probíhají konzultace s odborným garantem, kterým je v letošním roce společnost Ekowatt, a provádějí se poslední měření a pozorování v přírodě i domácnostech. Všichni se snaží odvést co nejlepší práci, úspěšní absolventi Živlů mohou získat atestaci Ministerstva životního prostředí, která otevírá dveře k dalším možnostem studia. „Do budoucna bychom chtěli zajistit ‘automatické přijetí’ absolventů našeho programu na vysoké školy přírodovědného zaměření,“ prozrazuje další plány Václav Bratrych. Jisté ale je, že na více než 60 studentů čeká v příštím roce živel Voda.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: