Když vítr tak pro všechny

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » Když vítr tak pro všechny

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z FONDU ZELENÉ ENERGIE

Petr Havlíček, předseda Svazku obcí - Zelená Energie a starosta Vítějevsi

Petr Havlíček, předseda Svazku obcí - Zelená Energie a starosta Vítějevsi

Název projektu: Když vítr tak pro všechny
Název organizace: Svazek obcí - Zelená Energie
Řešitel projektu: Petr Havlíček
Získané prostředky: 100 000 Kč
Web: www.so-zelenaenergie.cz

Svitavsko podporuje větrnou energii

Obce na Svitavsku hledají možnosti využití obnovitelných zdrojů energie a rozhodli se založit Svazek obcí - Zelená energie, aby mohly společně informovat své občany o možnostech alternativních zdrojů a do budoucna investovat do úspor. Tento svazek hájí ekonomické, sociální, společenské a kulturní zájmy obyvatel devíti obcí, do budoucna by mělo dojít k dalšímu rozšíření do regionu.

Rada Zelené energie podpoří grantem jejich osvětovou kampaň, která se zaměří především na využívání energie větru, slunce, biomasy a systému palivových článků. Cílem osvěty budou jak starostové a členové zastupitelstev jednotlivých obcí v regionu, tak široká veřejnost.

Obce chtějí omezovat spalování fosilních paliv a nahrazovat je čistými obnovitelnými zdroji. V regionu jihovýchodně od Svitav jsou dobré podmínky pro využívání větrné energie. Předsedou Svazku obcí - Zelená Energie je starosta Vítějevsi Petr Havlíček, který odpověděl na několik našich dotazů:

Jak podporujete zlepšení vztahů k životnímu prostředí ve vašich obcích?

Začali jsme důsledným tříděním odpadů. Plasty se u nás i v dalších obcích v okolí již dávno neházejí do běžných popelnic, ale sbíráme je a prodáváme k dalšímu zpracování. Hodně se na tom podílejí děti z místní školy, takže všechny takto získané peníze vracíme do vzdělávání. Samozřejmě se sbírá i papír a další cenné suroviny. Do konce roku zřídíme sběrný dvůr, který bude také sloužit okolním obcím.

Které obnovitelné zdroje jsou pro váš region nejdostupnější?

Zaměřujeme se na větrnou energii, pro ni jsou v našem regionu nejlepší podmínky. Nedávno proběhla v našich obcích referenda o možnosti postavení větrných elektráren a byla úspěšná. Souhlasilo více než 75 procent obyvatel. Nyní chystáme první projekt větrné elektrárny nedaleko Kamenné Horky.

A další zdroje?

Velkou budoucnost má spalování biomasy a výroba bioplynu. Zde jsme začali s osvětou a pokud seženeme další peníze a státní dotační politika bude stabilní, rádi bychom se pustili právě do zdroje na spalování biomasy. Rádi bychom se stali alespoň částečně energeticky soběstačným regionem a šli příkladem i ostatním částem Svitavska a Pardubicka.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: