Odpad jako zdroj energie

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » Odpad jako zdroj energie

I odpad může být zdrojem energie

Vyhlídkový vláček Steelinka projíždí se studenty areál společnosti Kovosteel, kde je k vidění zpracování odpadů v praxi. (foto Jakub Brožek)

Vyhlídkový vláček Steelinka projíždí se studenty areál společnosti Kovosteel, kde je k vidění zpracování odpadů v praxi. (foto Jakub Brožek)

Vzdělávací programy ve Starém Městě u Uherského Hradiště díky Zelené energii seznamují studenty s principy obnovitelné energie.

Se začátkem nového školního roku se opět naplno rozeběhly interaktivní vzdělávací programy, které za podpory grantu Rady Zelené energie Skupiny ČEZ a společnosti Kovosteel s.r.o. pořádá Centrum ekologické výchovy Žabka při středisku volného času Klubko ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Každý týden se tak několik desítek až stovek žáků a studentů z celého regionu přímo v prostorách firmy zpracovávající odpady zábavnou formou seznamuje s celou škálou alternativních zdrojů energie a s problematikou zpracování a třídění odpadu.

Třídění a zpracování odpadů v teorii i praxi

Celý programový blok se odehrává v areálu společnosti Kovosteel, kde na místě bývalého cukrovaru vyrostlo v posledních letech rozsáhlé centrum věnující se výkupu a zpracování odpadu. Studenty nejprve čeká teoretická část výukového programu, ani tu však netvoří únavné a suchopárné přednášení. Pod vedením zkušené lektorky, řešitelky projektu Moniky Šupkové, se návštěva nejprve seznámí s rozdělením energie a jejích zdrojů a historickým vývojem využívání energie pro potřeby lidí. V druhé části „teoretické“ hodiny pak studenti při práci ve skupinách domýšlejí „cestu k energetickému zdroji“ (např. co vše je zapotřebí k rozsvícení žárovky) a uvažují o úsporných možnostech. Pak už následuje krátký desetiminutový film, po kterém celá školní výprava nastoupí do vyhlídkového vláčku, který byl pro tyto vzdělávací programy pořízen a dětmi z nedaleké mateřské školy pojmenován jako Steelinka.

Následující dvacetiminutová projížďka areálem pak studentům přiblíží, jak vypadá zpracování odpadů v každodenní praxi závodu. Okny vyhlídkového vláčku tak mohou sledovat práci i v těch částech areálu, které by jim jinak z bezpečnostních důvodů musely zůstat nepřístupné. Centrum zpracování barevných kovů, lis na vraky automobilů či obrovské stříhací nůžky patří jistě mezi ty divácky nejatraktivnější, celou projížďku navíc zasvěceným výkladem doprovází řidič vláčku, který své pasažéry upozorňuje na nejrůznější zajímavosti a vysvětluje kolem probíhající práce.

Zapůsobit na všechny smysly

„Výukový program Energie včera a dnes, jeho teoretickou i praktickou část, jsme vytvářeli se záměrem působit na studenty vícesmyslově, abychom hravou a zábavnou formou předávali informace o ekologických tématech a probouzeli v mladých lidech, kteří se exkurze zúčastní, zájem o ekologické chování,“ uvádí Monika Šupková, která se vzdělávacím programům věnuje už mnoho let. Aktuální projekt je určen pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a všech ročníků škol středních.

Při teoretické části programu se studenti od zkušené lektorky Moniky Šupkové dozvědí zábavnou formou spoustu informací o obnovitelných zdrojích energie. (foto Jakub Brožek)

Při teoretické části programu se studenti od zkušené lektorky Moniky Šupkové dozvědí zábavnou formou spoustu informací o obnovitelných zdrojích energie. (foto Jakub Brožek)

Obnovitelné zdroje energie, možnosti zpracování odpadu a v neposlední řadě jeho možné využití coby alternativního paliva – to jsou jen některé z oblastí, na které se v průběhu více než 90 minut trvajícího programu dostane. Příležitost pořádat takovýto vzdělávací blok přímo v prostorách zpracovatelského závodu za jeho plného provozu by jistě nebyla možná bez vstřícnosti, ba aktivního zapojení společnosti Kovosteel, která celý areál bývalého cukrovaru provozuje a která se nejrůznějším ekologicko-popularizačním projektům věnuje důsledně.

Díky finanční podpoře grantu Zelené energie Skupiny ČEZ bylo možné částečně financovat realizaci a chod nových výukových programů zaměřených na obnovitelné zdroje energie, které navázaly na již v předchozích letech probíhající programy.

Plány do budoucna

Studenti z vláčku vidí třídění a zpracování odpadu v praxi přímo v areálu společnosti Kovosteel. (foto Jakub Brožek)

Studenti z vláčku vidí třídění a zpracování odpadu v praxi přímo v areálu společnosti Kovosteel. (foto Jakub Brožek)

„Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko se enviromentální výchově věnuje již několik let. S naší nabídkou oslovujeme školy, nabízíme jim komplexní programový blok, který díky dobré spolupráci se soukromým sektorem můžeme realizovat přímo v pracovním areálu,“ přibližuje činnost centra Monika Šupková. O tom, že se nabízené projekty školám a studentům líbí, svědčí nejlépe čísla – za šest měsíců od ledna do června roku 2007 prošlo vzdělávacím programem na 3500 žáků a studentů.

Letošním rokem ale projekt Energie včera a dnes samozřejmě nekončí. Na příští léta je počítáno s druhou etapou, při které by měly rovněž v prostorách areálu Kovosteel s.r.o. vyrůst vodní a větrná elektrárna, které budou následně rovněž zapojeny do inovovaných vzdělávacích bloků. Vzniknout by měla i kotelna na biomasu pro spalování dřevní štěpky. Uvažuje se i o přípravě zvláštní upravené verze projektu zaměřené na žáky z prvního stupně základních škol.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: