OZE ve středním vzdělávání - tepelné čerpadlo a větrná energie

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Osvěta » OZE ve středním vzdělávání - tepelné čerpadlo a větrná...

Tepelné čerpadlo pro chomutovské studenty

Josef Lancoš vysvětluje žákům funkci tepelného čerpadla. (foto Jakub Brožek)

Josef Lancoš vysvětluje žákům funkci tepelného čerpadla. (foto Jakub Brožek)

Fond Zelené energie zaplatil výstavbu tepelného čerpadla vzduch – voda na integrované střední škole energetické v Chomutově

Nové tepelné čerpadlo dodává teplou užitkovou vodu a vytápí sociální zařízení ve středisku praktické výchovy chomutovské Integrované střední školy energetické. Budoucí elektrikáři si tak mohou v praxi ověřit, jak funguje jedno z nejužívanějších a čím dál oblíbenější zařízení na získávání obnovitelné energie.

„Chceme, aby se žáci seznámili s fungováním tepelného čerpadla co nejpodrobněji. Čím víc jim jeho činnost přiblížíme, tím více to přispěje jejich budoucímu uplatnění,“ říká vedoucí praktické výuky Josef Lancoš. „Žáci si prošli celou instalací: sami připravili přívod elektrické energie, vyzdili místnost, kde čerpadlo stojí, napojili jej na rozvody teplé užitkové vody a tepla, nainstalovali řídící a regulační počítač a propojili s ním čerpadlo.“

Studenti již nyní mají možnost provádět různá měření na vstupech a výstupech, měřit teplotu, výkony a další veličiny. V laboratoři totiž vidí v reálném čase činnost tepelného čerpadla díky speciálnímu řídícímu a regulačnímu softwaru.

Čerpadlo vzduch - voda pomáhali instalovat žáci

Tepelné čerpadlo vzduch – voda, které tvoří venkovní jednotka, vnitřní jednotka a nádrž na ohřívanou vodu a které dodává do sítě teplo ještě při mínus deseti stupních Celsia, má výkon 8 kW. Na klíč jej instalovala děčínská firma Ekomont, hrubou instalaci si provedli žáci školy pod vedením svých odborných učitelů sami.

Hodiny s ukázkami fungování tepelného čerpadla a měřením jeho výkonu absolvuje každým rokem sto dvacet žáků. Praktická cvičení budou zakomponována do výuky o alternativních zdrojích energie. „Chceme, aby naši studenti byli připraveni všestranně pro práci v energetice,“ dodává Josef Lancoš. „Praktická výuka zaměřená na obnovitelné zdroje energie dává našim studentům větší rozhled a vzdělání v oblasti, která je čím dále důležitější jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku.“

Solární energie pro školní kuchyni

Škola má již nainstalované fotovoltaické články, které slouží k praktickým měřením a také k ohřevu teplé vody ve školní kuchyni. Studenti jezdí na exkurze do spaloven biomasy, navštívili i několik vodních a větrných elektráren. V oblasti slunečních kolektorů škola spolupracuje s jednou rakouskou střední školou a v Rakousku se také byli studenti podívat na tamní největší přečerpávací vodní elektrárnu Schwarze Pumpe.

Téma alternativních zdrojů energie je v běžných učebních osnovách a samotná škola se podílí na zpracování učebních materiálů pro ostatní školy podobného zaměření. Chomutovská škola je již delší dobu členem Asociace tepelných čerpadel společně s firmami, které vyrábějí a instalují tepelná čerpadla. S ní také spolupracuje na teoretické a praktické přípravě žáků.

Tradice energetiky od roku 1951

Integrovaná střední odborná škola v Chomutově působí v oblasti elektrotechniky a energetiky od roku 1951 a vyučuje obory elektrotechnika, strojírenství a interdisciplinární obory se zaměřením na požární a záchrannou techniku. Zapojila se do evropského projektu Leonardo da Vinci a získala cenu kvality European Duality in Mobility Award za rok 2005. Věnuje se také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracuje s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, Asociací energetického a elektrotechnického vzdělávání, Českým elektrotechnickým svazem a Hospodářskou komorou České republiky.

Čerpadlo financované z grantů Rady Zelené energie bylo nainstalováno v létě 2007 a od začátku školního roku bylo již plně funkční. „Bez grantu bychom jednou čerpadlo postavili tak jako tak, ale pravděpodobně bychom čekali ještě několik let. Takto můžeme držet krok s dobou a umožnit našim studentům čerpat poznatky o opravdu moderních technologiích,“ uzavírá Josef Lancoš.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: