Podporované projekty v roce 2009

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2009

Ze 120 žádostí o grant na projekty využívající obnovitelné zdroje energie vybrala Rada Zelené energie k ocenění 18 nejlepších projektů. Mezi jejich autory rozdělila celkem 8,6 milionů korun. V třetím ročníku udělování grantů z Fondu Zelené energie se celkem přihlásilo 81 projektů v kategorii osvěty, 14 v oblasti výzkumu a 25 v oblasti výstavby.

„Úroveň projektů se stále zvyšuje a někdy je obtížné vybrat ty nejlepší. Růst zájmu o granty odráží stálý zájem veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie jak z řad jednotlivců, tak významných firem v České republice,“ uvedl předseda Rady Zelené energie, profesor Josef Tlustý, vedoucí katedry energetiky FEL ČVUT.

Největší finanční ocenění přesahující 800 000 Kč získal letos projekt Výstavba nového zdroje využívajícího obnovitelné zdroje energie, který připravila Střední odborná škola v České Lípě. Projekt navrhuje rekonstrukci stávající kotelny vybavené kotlem na spalování biomasy a další stavební úpravy vedoucí k náhradě stávajících zastaralých, neekologických a finančně náročných technologií technologiemi moderními, které se uplatní při zásobování teplem a využití obnovitelných zdrojů v areálu školy. Spalovat se bude kromě jiného i biomasa z vlastní produkce. Kromě realizace stavby považují autoři projektu i Rada Zelené energie za důležité, že se do realizace projektu v rámci výuky aktivně zapojí i žáci a studenti.

Projekt je jedním ze čtyř oceněných projektů v oblasti výstavby, které získaly granty v celkové hodnotě téměř 2,5 milionu korun. Stejnému počtu projektů byl udělen grant v oblasti výzkumu. Zbytek projektů se věnoval rozvoji osvěty v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie.

Vítězné projekty za rok 2008

Seznam projektů získávajících v roce 2009 finanční příspěvek z Fondu Zelené energie.

žadatel projekt kategorie finanční dar
(v Kč)
Obec Ktová Rekonstrukce topení výstavba 600 000
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa výzkum 700 000
Střední průmyslová škola Uherský Brod Centrum pro popularizaci alternativních zdrojů energie osvěta 490 000
Gymnázium Matyáše Lercha Green Energy Competition osvěta 235 000
CZ – Biom – České sdružení pro biomasu Podpora rozvoje odborného informačně-vzdělávacího portálu www.biom.cz osvěta 300 000
Česká společnost pro větrnou energii Vzdělávání, výchova a osvěta v oboru větrné energetiky prostřednictvím České společnosti pro větrnou energii osvěta 350 000
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění Využívání alternativních zdrojů energie pro výstavy uměleckých děl multimediálního charakteru ve veřejném prostoru osvěta 330 000
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň Informační interaktivní systém Světa fyziky SOU elektrotechnického Plzeň osvěta 183 000
Zákl. organizace Českého svazu ochránců přírody Rekonstrukce vytápění a zateplení technických prostor Záchranné stanice pro poraněné živočichy Spálené Poříčí výstavba 750 000
Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených SAOP Ekologická výchova dítěte od nejútlejšího věku osvěta 56 520
Společenství Androméda, o. s. Solární systém výstavba 230 000
Obec Šestajovice Tepelné čerpadlo pro Mateřskou školu v Šestajovicích osvěta 800 000
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v. v. i Výzkum možnosti zvýšení ekonomického a ekologického potenciálu bioplynových stanic výzkum 790 000
Západočeská univerzita v Plzni Forum pro Bioenergetiku (FOBIE) osvěta 235 480
Střední odborná škola, Česká Lípa Výstavba nového zdroje využívajícího OZE výstavba 850 000
Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o. Využití obnovitelných zdrojů energie a udržení tradičních řemesel v odlehlých regionech osvěta 500 000
Město Úvaly Pořízení studie proveditelnosti na využití obnovitelného zdroje energie z biologicky rozložitelného komunálního odpadu metodou gazifikace výzkum 750 000
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Osvětová činnost v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení svítidel veřejného osvětlení výzkum 450 000
Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: