Podporované projekty v roce 2010

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2010

Autoři nejlepších neziskových projektů na rozvoj obnovitelných zdrojů získali od Rady Zelené energie 5,6 milionu korun.

Ze 113 žadatelů o grant na realizaci projektů využívajících obnovitelné zdroje energie letos Rada Zelené energie vybrala 12. Autoři nejúspěšnějších projektů na ně z Fondu Zelené energie získali 5,6 milionu korun. V letošním již 4. ročníku grantového řízení se v kategorii osvěty sešlo 67, výzkumu 9 a výstavby 36 platných přihlášek.

Vítězné projekty za rok 2009

Seznam projektů získávajících v roce 2010 finanční příspěvek z Fondu Zelené energie.

Žadatel Projekt Kategorie
Gymnázium Matyáše Lercha Brno Green Energy Competition II osvěta
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Využití odpadního tepla pro podporu fermentačního procesu výzkum
Střední škola energetická a stavební Chomutov, Na Průhoně 4800 OZE ve středním vzdělávání osvěta
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu výzkum
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy výzkum
Občanské sdružení ADETO Tajemství energie - alternativní zdroje osvěta
Obec Srní Změna zdroje vytápění ZŠ a MŠ v Obci Srní výstavba
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výzkum možnosti akumulace teplené energie v horninovém masivu výzkum
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Snižování energetické náročnosti využitím malých obnovitelných zdrojů elektrické energie výzkum
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky Výzkum a vývoj pokročilých termofotovoltaických systémů výzkum
Česká společnost pro větrnou energii Vzdělávání, výchova a osvěta v oboru větrné energetiky prostřednictvím ČSVE osvěta
Obec Bílá Rekonstrukce otopného systému budovy Obecního úřadu Bílá výstavba
Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: