Podporované projekty v roce 2011

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2011

Téměř 3 miliony korun rozdělila v roce 2011 Rada Zelené energie na realizaci 10 projektů, které uspěly v konkurenci 37 žadatelů o grant z Fondu Zelené energie. Finanční podporu měly šanci získat ty neziskové organizace, které připravily nejlepší projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie. Za rok 2010 Fond Zelené energie disponoval finančními prostředky z prodeje Zelené energie; té se v tomto roce prodalo 28,8 GWh.

O finanční příspěvek z Fondu Zelené energie se ucházely projekty neziskového charakteru zaměřené na financování vědy a vzdělávání v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, na související výzkum a vývoj, školství, výstavbu zařízení apod. Podpora byla u výzkumu a výstavby obnovitelných zdrojů limitována částkou 1 milion korun na jeden projekt, u osvětových a vzdělávacích programů částkou 500 tisíc korun. Žádost o příspěvek mohly podávat vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje.

Z prodeje 28,8 GWh Zelené energie se ve Fondu v roce 2010 nashromáždily finanční prostředky v celkové hodnotě 2,88 milionu korun. K Zelené energii se přihlásilo téměř 2 tisíce zákazníků, většinu z tohoto počtu tvořily domácností.

Vítězné projekty na rok 2010

Projekt Kategorie
Úvodní výzkumné práce pro geotermální teplárnu Úvaly Výzkum
Úspory ve spotřebě energií pomocí inteligentní instalace Výzkum
Studie využití solární energie pro regionální železniční tratě Výzkum
Úspora energií a prostředků v rámci provozu Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka Výstavba
Vzdělávání, výchova a osvěta v oboru větrné energetiky prostřednictvím České společnosti pro větrnou energii Osvěta
DVD Tajemství energie - alternativní zdroje Osvěta
Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním výparníku Osvěta
Plošné energetické využití biomasy Výzkum
Poznej novou techniku aneb hry s energií pro děti i učitele Osvěta
Výzkum možnosti využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení energeticky soběstačného, resp. aktivního rodinného domu Výzkum
Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: