Výzkum

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Výzkum

Jméno žadatele: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Zřízení celorepublikové výzkumné laboratoře, jejíž výsledky budou k dispozici všem subjektům zabývajícím se využíváním bioplynu. Cílem je snižování zátěže životního prostředí zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů.

Výše daru: 583 200 Kč
Jméno žadatele: Střední škola iformačních technologií a sociální péče, Brno

Vybudování laboratoře pro výuku oboru Průmyslová ekologie zaměřené na netradiční zdroje energie. Vznikne tak komplexní výukový systém využitelný i pro exkurze dalších škol v regionu.

Výše daru: 362 000 Kč
Jméno žadatele: Česká zemědělská univerzita v Praze

Vybudování a testování solárního fotovoltaického systému. Na základě výsledků vzniknou doporučení pro konstrukci solárních systémů s koncentrátory záření pro zvýšení množství vyrobené energie.

Výše daru: 364 800 Kč

Vývoj a výzkum vytápění a chlazení sálavým kapilárním systémem v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch - voda

Jméno žadatele: ČVUT v Praze, fakulta strojní

Výzkum sálavého systému vytápění a chlazení kapilárními rohožemi v součinnosti s tepelným čerpadlem. Využití kapilárních systémů umožňuje dosažení tepelné pohody bez vysokých nároků na spotřebu energie.

Výše daru: 500 000 Kč

Zvýšení potenciálu větrných elektráren vhodnou volbou elektrického generátoru a jeho řízení

Jméno žadatele: Ústav termomechaniky AVČR

Analýza a porovnání různých systémů elektrických generátorů pro využití ve větrných elektrárnách. Cílem je definovat vhodné generátory podle provozních podmínek a možností konkrétní lokality a maximalizovat tak výrobu energie.

Výše daru: 200 000 Kč
Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: