Laboratoř průmyslové ekologie a netradičních zdrojů energie

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Výzkum » Laboratoř průmyslové ekologie a netradičních zdrojů energie

Solární panely a větrná elektrárna slouží výuce

Fond Zelené energie zaplatil zřízení laboratoře pro studijní obor Průmyslová ekologie

 Větrná elektrárna a dva fotovoltaické články na výrobu elektrické energie jsou napojeny na počítače v laboratoři a slouží jako funkční příklady využití obnovitelných zdrojů pro žáky oboru Průmyslová ekologie.

Větrná elektrárna a dva fotovoltaické články na výrobu elektrické energie jsou napojeny na počítače v laboratoři a slouží jako funkční příklady využití obnovitelných zdrojů pro žáky oboru Průmyslová ekologie.

Na střeše Střední školy informačních technologií a sociální péče v Brně – Králově Poli během letošního léta vyrostla malá větrná elektrárna a vedle ní dva fotovoltaické články na výrobu elektrické energie. Tato zařízení jsou napojena na počítače v laboratoři a slouží jako funkční příklady pro žáky oboru Průmyslová ekologie. Laboratoř a alternativní zdroje energie v hodnotě 362 tisíc korun byly pořízeny z grantu Rady Zelené energie.

Zdeněk Dosedla, zástupce ředitele školy, která je jednou ze dvou škol kde se vyučuje obor Průmyslová ekologie v Jihomoravském kraji, je s projektem spokojený. „Od nynějška si mohou žáci v praxi vyzkoušet to, co dosud znali jenom teoreticky. Získají základní představu o tom, kolik jaký zdroj dokáže vyrobit elektřiny, jak vše funguje a jaké jsou výhody a nevýhody těch kterých zdrojů.“ Na počítačích v laboratoři se žákům zobrazuje měření výkonu větrné elektrárny i solárních panelů, přes webkameru mohou sledovat zařízení v chodu. Mohou tak například vidět směr, kterým se otáčí vrtule za větrem, nebo činnost samonatáčecího mechanismu jednoho z fotovoltaických článků.

Žáci si vyzkouší instalaci, oživování i regulaci

Praktické ukázky jsou důležitou součástí výuky a mají za cíl seznámit žáky se všemi fázemi instalace obnovitelných zdrojů energie. Učitelé jim názorně přiblíží jak projekci a konstrukci zařízení, tak postup oživování i velmi důležitou součást fungování každého zdroje energie - regulaci.

Větrná elektrárna dává výkon 400 wattů, fotovoltaické články mají výkon 35 wattů. Vše slouží pouze pro laboratorní účely a napájí pouze dva malé akumulátory. Veškeré zařízení včetně systému měření a propojení zdrojů na střeše s počítači v laboratoři dodala škole na klíč firma Alter-Eko. Fyzická instalace zařízení trvala čtrnáct dnů, další dva týdny zabrala příprava softwarového řešení a oživování pro účely výuky.

ní pro účely výuky.    Na střeše Střední školy informačních technologií a sociální péče v Brně – Králově Poli během letošního léta vyrostla malá větrná elektrárna a vedle ní dva fotovoltaické články na výrobu elektrické energie.

Na střeše Střední školy informačních technologií a sociální péče v Brně – Králově Poli během letošního léta vyrostla malá větrná elektrárna a vedle ní dva fotovoltaické články na výrobu elektrické energie.

Střední škola plánuje pro laboratorní účely zřídit další obnovitelné zdroje energie, a to tepelná čerpadla ve variantách vzduch - vzduch a vzduch – voda a kotel na biomasu. „Pokryli bychom tak většinu alternativních zdrojů energie a naši žáci by po absolvování oboru Průmyslová ekologie byli opět o něco zkušenější a vzdělanější,“ říká Zdeněk Dosedla.

Po dobudování laboratoře průmyslové ekologie bude škola pořádat semináře s ukázkou práce v laboratoři pro další vzdělávací instituce Jihomoravského kraje. Výsledky práce v laboratoři hodlá průběžně publikovat na internetových stránkách. Dalším krokem bude zpracování učebního textu určeného jak pro výuku studentů oboru Průmyslová ekologie, tak pro širokou veřejnost.

Průmyslová ekologie je perspektivní obor

Průmyslová ekologie je čtyřletý maturitní obor, jehož absolventi se pravděpodobně uplatní v stále více se rozvíjejících ekologických firmách, na referátech životního prostředí městských úřadů, nebo i v ekologických občanských sdruženích. Podle zástupce ředitele pro praktické vyučování Zdeňka Dosedly se hlásí také dodavatelé energií a předpokládá se, že velké procento žáků bude pokračovat ve studiu na některých oborově příbuzných vysokých školách.

Jak vůbec tento unikátní studijní obor vznikl? „Před několika lety jsme si nechali udělat energetický audit našich budov a zástupkyně firmy, která jej zpracovávala, si posteskla, že má málo specializovaných zaměstnanců,“ popisuje začátky ředitel školy Antonín Doušek. „Velmi rychle jsme ale zjistili, že zájem o průmyslovou ekologii stoupá, a obor jsme otevřeli. Letos absolvují první maturanti a my podle jejich uplatnění a dalšího studia budeme mít konečně první hmatatelné výsledky naší čtyřleté činnosti.“

Dvanáct set studentů třídí odpady a šetří energii

Střední škola informačních technologií a sociální péče je jednou z největších v kraji. Vznikla z bývalého středního odborného učiliště Tesla, ale studijní obory nyní zahrnují široké spektrum odborností: informační technologie, průmyslovou ekologii, mechanik – elektronik, sociálně správní činnost a pečovatelství navštěvuje šestnáct set studentů.

 Zdeněk Dosedla, zástupce ředitele školy, je s projektem, který podpořila Zelená energie, spokojený. „Od nynějška si mohou žáci v praxi vyzkoušet to, co dosud znali jenom teoreticky.“

Zdeněk Dosedla, zástupce ředitele školy, je s projektem, který podpořila Zelená energie, spokojený. „Od nynějška si mohou žáci v praxi vyzkoušet to, co dosud znali jenom teoreticky.“

Škola je vybavena kvalitním technickým zázemím a učí na ní erudovaní učitelé. V letech 2004 - 2006 vyslala v rámci projektu Leonardo da Vinci studenty na stáž do rakouského Hollabrunu a již třetím rokem je zapojena do projektu Ecoschool. Škola se snaží přispívat k péči o životní prostředí také tříděním odpadu a odborným hospodařením s energiemi na základě energetického auditu. Vše samozřejmě za aktivní účasti žáků.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: