Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Výzkum » Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem

Jak zvýšit výnosy solárních panelů?

Solární energie může i v našich podmínkách poskytovat zajímavé výnosy

Doc. Martin Libra na střeše Zemědělské univerzity v Praze – Suchdole před solárními panely na otočném zařízení. (foto Jakub Brožek)

Doc. Martin Libra na střeše Zemědělské univerzity v Praze – Suchdole před solárními panely na otočném zařízení. (foto Jakub Brožek)

Unikátní řešení solárních panelů na otočném zařízení, rozšířených o koncentrátory záření zvýší účinnost energetického zdroje až o 80 procent. Prototyp nově navrženého systému vzniká na střeše Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole pod dohledem doc. Martina Libry. Část finančních prostředků na realizaci projektu poskytl grant Rady Zelené energie Skupiny ČEZ.

Česká republika svým geografickým postavením nemůže počítat s tak vysokou výtěžností solární energie jako například daleká Austrálie či slunné Španělsko. Přesto však má získávání energie prostřednictvím solárních panelů i v našich podmínkách velký význam, zvláště přizpůsobíme-li technologické vybavení lokálním specifikám. Jedním z možných postupů, jak zásadním způsobem zvýšit energetický výnos fotovoltaických systémů, je jejich umístění na otočné zařízení. Solární panely se tak mohou dle aktuálních podmínek „natáčet“ za Sluncem a tím optimalizovat svoji efektivitu, která je samozřejmě nejvyšší tehdy, dopadá-li sluneční záření kolmo na panel. Doc. Martin Libra jedno takové řešení vyvíjí v pražském Suchdole.

Unikátní montáž Traxle

Automatický otáčecí stojan Traxle byl vyvinut ve spolupráci České zemědělské univerzity a firmy Poulek Sonar s.r.o. „Náš projekt solárních panelů na otáčivém stojanu, vybavených hřebenovými koncentrátory, přinese takové vylepšení energetického výnosu fotovoltaických soustav, které snad může napomoci i rozvoji solární energie u nás,“ uvádí doc. Martin Libra, řešitel projektu. Donedávna existoval celý projekt jen na papíře, nyní mimo jiné díky finanční podpoře Rady Zelené energie vzniká funkční prototyp. Do plného provozu by celá sestava měla být uvedena na konci roku 2007. Systém, který je plně energeticky soběstačný a pro svůj provoz nevyžaduje připojení k žádnému externímu zdroji, bude osazen špičkovými fotovoltaickými panely Solar Wind a Sanyo a získanou energii bude dodávat přímo do energetické sítě. Akademické pracoviště bude ale samozřejmě získaná data i důkladně zaznamenávat a využívat při dalším teoretickém bádání. Dovybavení statickými panely i stavebnicová struktura hlavního systému umožní vývojovému týmu porovnávat efektivitu různých druhů panelů a nalézt tak optimální řešení pro naše místní podmínky.

Přípravy vrcholí

Tři měsíce před lhůtou pro spuštění soustavy do provozu se již dolaďují poslední detaily. Stále ještě se čeká na čtveřici podpůrných pevných panelů, které budou doplňovat hlavní otáčivou soustavu. Jinak je ale vše připraveno – hlavní sestava je osazena panely, vybaveno je i přilehlé vyhodnocovací centrum, pro které byly pořízeny špičkové měniče značky SunnyBoy.

„Jsme moc zvědavi, jak se teoretické propočty a modely osvědčí v praxi, získané výsledky použijeme při dalších výzkumech, počítáme samozřejmě i s jejich publikací v odborném tisku a prezentací na konferencích. Vzniklá sestava poslouží i výukovým potřebám, už nyní na projektu spolupracuje jeden doktorand, který na soustavě bude získávat podklady pro svou disertační práci, počítáme ale i se zapojením do pregraduální výuky,“ přibližuje další plány s otáčivou soustavou Martin Libra. Studenti oboru Energetika se ostatně zapojili už do prvních realizačních fází projektu – podíleli se na instalaci zařízení na střechu univerzitní budovy.

Zvyšují se šance solární energie

Docentem Martinem Librou navržené a za pomoci grantů Zelené energie realizované otáčivé zařízení má několik zásadních výhod. Mezi ty největší jistě patří rychlá návratnost pořizovacích nákladů, které se rychle vyrovnají navýšením energetického výkonu soustavy. Zásadním kladem je samozřejmě i relativní samostatnost, systém pracuje automaticky a bez nutnosti neustálého dozoru. Soustava navíc pro svůj provoz nepotřebuje žádný externí zdroj energie – pro otáčení využívá přímo sluneční energii a fyzikální vlastnosti použitých materiálů. Energetické výnosy tradičně instalovaných fotovoltaických systémů na našem území ve výkonu nikdy nedostihnou soustavy umístěné na vysoko položených náhorních plošinách centrální Asie a Jižní Ameriky. Pomocí nejrůznějších úprav a vylepšení ale můžeme místní výnosy co možná nejvíce zefektivnit. Zvyšujeme tak ostatně i přitažlivost solární energie pro místní výrobce, s vyšší efektivitou přicházejí i vyšší výnosy a vyšší zisky. Solární energie se tak i za využití technologického vylepšení doc. Martina Libry a partnerské firmy Poulek Solar, s.r.o. stává i v našem prostředí jedním ze zásadních alternativních zdrojů energie.

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: