Pro firmy

Úvod » Pro firmy

Přeskočte na Zelenou

Získávání energie z obnovitelných zdrojů je alternativou ke spalování fosilních paliv, jejichž zásoby postupně ubývají. Obnovitelné zdroje se nevyčerpají, jejich využívání navíc méně zatěžuje životní prostředí.

Zákazníci z řad firem, kteří doposud odebírali Zelenou energii, měli možnost odlišit se od konkurence a ukázat, že jim ekologie není lhostejná. Prostřednictvím certifikátu, který mohly  společnosti nadále získat od Skupiny ČEZ, měly za předem daných podmínek právo používat logo Zelené energie na svých produktech a firemních materiálech. Skupina ČEZ jim k tomu navíc poskytla i související marketingovou podporu. Manuál užití značky firmám pomohla při konkrétních aplikacích loga a nabídla i další inspiraci pro využití Zelené energie v jejich marketingové komunikaci - v reklamě, public relations a dalších formách prezentace. Zelená energie se tak pro firmy stala prospěšným know-how, které ocenily nejen firmy samotné, ale také jejich zákazníci.

Symbolickým darem pro zákazníky se stal živý stromeček, který Skupina ČEZ vysadila v Lese Zelené energie. Lesy existují již dva (nedaleko Frýdštejna v severních Čechách a nedaleko Přimdy v západních Čechách).

Nymburská společnost BUILDING SP, specializující se na výrobu betonových prefabrikátů a suchých maltových směsí, začala odebírat Zelenou energii Skupiny ČEZ. Tato iniciativa je dal

Zelená energie se stala pro firmy jednoduchým a účinným způsobem, jak vyjádřit svůj postoj k ekologii, zviditelnit se a odlišit od konkurence. Společnosti, které se přihlásily k od

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: